O nás

Název nadačního fondu

Název nadačního fondu zní: Nadační fond EDUKÁČEK (dále jen jako „nadační fond“ nebo „fond“)

Sídlo nadačního fondu

Sídlo nadačního fondu je: HOTEL zámek Berchtold, Hlavní 6, Kunice – Vidovice 251 63

Zřizovatel a právní poměry nadačního fondu

Zřizovatel nadačního fondu je: EUROPEAN INSTITUTE OF BUSINESS AND PUBLIC EDUCATION, s.r.o., zastoupena Ing. Vladislavem Stankem MBA, LL.M., se sídlem Soukenická 1199/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 065 78 691. 

Nadační fond je právnickou osobou s působností na celém území České republiky. 

Nadační fond je zřízen k datumu 8.5.2020 na dobu neurčitou.

 Účel nadačního fondu

Účelem nadačního fondu je:

  •       pomoc a podpora vzdělávání pro děti a mladistvé
  •       pomoc a podpora v rámci primární prevence
  •       podpora a pomoc rodinám s dětmi při jakékoliv nelehké situaci a při nemoci
  •       pomoc a podpora pro seniory, dospělé v těžké životní situaci a při nemoci
  •       podpora a pomoc jednotlivým dětem či dospělým na základě nelehké životní situace
  •       spolupráce s ostatními subjekty zabývající se při podpoře pomoci dětem
  •       podpora a pomoc dětem a dospělým týraným, zneužívaným, zanedbávaným a znevýhodněným
  •       podpora a pomoc osobám zdravotně postiženým (OZP)

K naplnění svého účelu může nadační fond v souladu s právními předpisy pořádat svým jménem kulturní, společenské, vzdělávací, sportovní, charitativní akce, veřejné sbírky, realizovat vydavatelskou a lektorskou činnost.

Copyright 2024 Edukáček.cz – Všechna práva vyhrazena pro tuto webovou stránku.