Jak pomáháme

Nadační fond EDUKÁČEK je charitativní projekt spojený s celonárodní veřejnou sbírkou, který realizuje ve spolupráci se zřizovatelem EUROPEAN INSTITUTE OF BUSINESS AND PUBLIC EDUCATION, s.r.o. Maskotem sbírky je modrá sovička.

Nadační fond poskytuje finanční příspěvky na přímou a účinnou pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem, ohroženým občanům i seniorům v celé České republice.

 Hlavním posláním projektu je umožnit dětem v celé České republice žít kvalitnější a radostnější život navzdory hendikepu a prostředí, ve kterém vyrůstají. 

 Každoročně jsou Nadačním fondem vyhlašována veřejná výběrová řízení na nadační příspěvky ze sbírky. Žadatelé jsou nestátní neziskové organizace (NNO) zajišťující přímou péči o znevýhodněné a ohrožené děti v ČR.

Abychom zajistili co nejlepší využití daru od našich dárců, žádosti od NNO musí projít odbornou hodnotící komisí, jež je složena z odborníků na přímou péči dětí. Zároveň s NNO komunikujeme i po vyplacení nadačního příspěvku a kontrolujeme využití příspěvku po čas celého projektu.

Copyright 2024 Edukáček.cz – Všechna práva vyhrazena pro tuto webovou stránku.